Dodano 2018-11-07 14:29:56 przez POSD Podkarpacji Osrodek Szkoleniowo Doradczy
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie:
Nazwa szkolenia Termin Cena
 
Praktycznie o RODO-ochrona danych osobowych na gruncie nowych przepisów
 
 
19 listopada 2018
10 grudnia 2018
 
490 zł brutto
 
 
"Prowadzenie księgowości w systemie Comarch OPTIMA"
 
 
 
10-11-12 grudnia 2018
15-16-17 stycznia 2019
 
789 zł brutto za 1 osobę
689 zł brutto za 2 osobę z firmy
629 zł brutto za 3 i kolejną osobę z firmy
 
“MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook- poziom średnio zaawansowany”
 
 
3-4-5 grudnia 2018
 
 
 
590 zł brutto
 
„CorelDraw”
 
 
26-27-28 listopada 2018
 
678 zł brutto
 
Techniki sprzedaży”
 
22-23 listopada 2018
 
589 zł brutto
 
"MS Excel-poziom średnio zaawansowany"
 
29-30 listopada 2018
 
 
329 zł brutto
 
„Obsługa trudnego klienta”
 
            20-21 listopada 2018
 
 
589 zł brutto
 
Makijaż kobiety dojrzałej i starszej pani - warsztaty dla kosmetyczek i wizażystek 19 listopada 2018 800 zł brutto
Makijaż ślubny – trendy 2019 – techniki zaawansowane - warsztaty dla kosmetyczek i wizażystek. 20 listopada 2018 800 zł brutto
"Prowadzenie księgowości w programie ERP Enova" 11-12-13 listopada 2018 799 zł brutto za 1 osobę z firmy
690 zł brutto za 2 i kolejna osobę z tej samej firmy
Pracownik biurowy - ECDL BASE” 26-27-28-29 listopada 2018 2250 zł brutto
       
 
*Cena obejmuje (cały proces szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, ciepły posiłek i serwis kawowy)
Miejsce szkolenia: POSD Sp. z o.o. , 35 – 326 Rzeszów, ul. Rejtana 53Szczegóły oferty na stronie www.posd.pl
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2017-09-21 13:20:12 przez POSD Podkarpacji Osrodek Szkoleniowo Doradczy
PODKARPACKI OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY SP.Z O.O.
                                        ul .Rejtana 53;35-326 Rzeszów
Serdecznie zaprasza na szkolenia z możliwością uzyskania dofinansowania z Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim, tarnobrzeskim, przemyskim, stalowowolskim.
 
                                                              POSD Rzeszów
                                                              Tel.17 8500678
                                                 NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
 
Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima.
 
 
                                                   17-18-19 września
Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima.
 
 
                                                   16-17-18 październik
Techniki sprzedaży.
 
                                                  13-14 września 2018 roku
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem zewnętrznych  źródeł finansowania ich działalności.
 
                                                      9- sierpnia
MS Excel podstawowy.    
 
                                         Termin do uzgodnienia
Grafika komputerowa –Corel Draw.
 
                                        Termin do uzgodnienia
MS Excel- średnio zaawansowany.
 
                                        Termin do uzgodnienia
Comarch ERP Optima-księga podatkowa.Podstawa pracy z modułem.
 
                                        Termin do uzgodnienia
Comarch ERP Optima-Płace i kadry.
 
                                         Termin do uzgodnienia
Profesjonalne projektowanie graficzne w Adobe Photoshop.
 
                                             Termin do uzgodnienia
Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 
                                             Termin do uzgodnienia
Zmiany CIT i PIT w 2017/2018r. omówienie wybranej problematyki w podatkach dochodowych.
 
                                             Termin do uzgodnienia
Negocjacje handlowe.
 
                                             Termin do uzgodnienia
Księgowość w systemie Comarch ERP Optima - Księga Handlowa - Rozliczenia z kontrahentami i urzędami.
 
                                             Termin do uzgodnienia
Praca w systemie Comarch ERP Optima - Szybki start z programem.
 
                                             Termin do uzgodnienia
RODO-zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.
 
           
                                               Termin do uzgodnienia
Projektowanie stron www
 
                                               Termin do uzgodnienia


 PODKARPACKI OŚRODEK SZKOLENIOWO – DORADCZY SP. Z O.O.
ul. Rejtana 53; 35-326 Rzeszów serdecznie zaprasza na szkolenia w czerwcu z możliwością dofinansowania z Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim, tarnobrzeskim, przemyskim.
 
POSD Rzeszów
Tel.17 8500678
RODO -krok po kroku -zmiany w prawie o ochronie danych osobowych dla podmiotów przetwarzających i administratorów danych
 
25 czerwca 2018 roku
,,Techniki sprzedaży”
 
14-15 czerwca 2018 roku
Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima
 
26-27-28 czerwca 2018 roku
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem zewnętrznych  źródeł finansowania ich działalności
 
21-22 czerwca 2018
Grafika komputerowa –Corel Draw
 
Termin do uzgodnienia
MS Excel- średnio zaawansowany
 
Termin do uzgodnienia
Comarch ERP Optima-księga podatkowa. Podstawa pracy z modułem
 
Termin do uzgodnienia
Comarch ERP Optima-Płace i kadry
 
Termin do uzgodnienia
Profesjonalne projektowanie graficzne w Adobe Photoshop
 
Termin do uzgodnieniaPodkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia w maju:

 

RODO-zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

  
24 maj 2018
 
500,00 zł
Program szkolenia RODO
 
1.Wstęp- zastosowanie nowego Rozporządzenia UE.
 • Bezpośrednie stosowanie i bezpośredni skutek ogólnego Rozoprządzenia.
 • Zakres stosowania rozporzadzenia(materialny i terytorialny)
 • Niezalezny organ nadzorczy
2.Podstawowe pojęcia i zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.
 • Nowa definicja,,danych osobowych''
 • Administrator danych,współadministratorzy,podmiot przetwarzający.
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych(zgodność z prawem, rzetelność,przejrzystość celu,minimalizacji danych,prawidłowośći,ograniczenie przechowywania,integralność i poufność,rozliczalność).
3.Obowiązek zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych-podstawy prawne przetwarzania danych (w tym zasady zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie na podst.umowy itp.).
4.Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą.
 • Prawo dostepu do danych
 • Prawo sprostowania danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo sprzeciwu.
5.Nowe zasady wykonywania obowiązków informacyjnych(formułowanie klauzul informacyjnych,nowa treść klauzul,nowe zasady sporządzania).
6.Nowe zasady zabezpieczania przetwarzania danych osobowych.
 • Zmiana dokumentacji przetwarzania danych osobowych(rejestr czynności przetwarzania,procedury itp.)
 • Obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych.
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych.
 • Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowanie  oraz domyślna ochrona danych.
7.Inspektor Ochrony Danych- pozycja,zadania,odpowiedzialność i organizacja pracy IOD.
 • Wyznaczanie IOD;w jakich przypadkach istnieje obowiązek wyznaczania IOD.
 • Wymagania dotyczące IOD.
 • Zadania IOD-status,umocowanie,podległość.
 • Podstawy zatrudnienia i outsourcing IOD.
8.Outsourcing przetwarzania danych osobowych.
 • Konstrukcja umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Warunki i zasady podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Odpowiedzialność przetwarzającego i dalszych przetwarzających
9.Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych(w tym kary finansowe,odpowiedzialność cywilna)
10.Jak dostosować się do zmian przepisów-praktyczne schematy i procedury działań dostosowawczych

 

Techniki sprzedaży

 
10-11 maj 2018
 
739,00 zł

Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima

 
16-18 maj 2018
 
789,00 zł

Grafika komputerowa -Corel Draw

16h
Termin do uzgodnienia
499,00 zł

MS Excel- średnio zaawansowany

16h
Termin do uzgodnienia
329,00 zł
Comarch ERO Optima- księga podatkowa. Podstawa pracy z modułem
8h
Termin do uzgodnienia
375,00 zł
Comarch ERP Optima-Płace i Kadry
 
8h
Termin do uzgodnienia
375,00 zł
ComarchERP Optima,księgowośc-rozliczanie w module kasa, bank. Rozrachunki na kontach księgowych.
8h
Termin do uzgodnienia
 
 
375,00 zł
Księgowość w systemie Comarch ERP Optima-Księga handlowa. Rozliczenia z kontrahentami i urzędami.
8h
Termin do uzgodnienia
 
375,00 zł
Comarch ERP Optima-Płace i kadry, rozliczanie czasu pracy, dodatków oraz nieobecności