Dodano 2017-09-21 13:20:12 przez POSD Podkarpacji Osrodek Szkoleniowo Doradczy
PODKARPACKI OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY SP.Z O.O.
                                        ul .Rejtana 53;35-326 Rzeszów
Serdecznie zaprasza na szkolenia z możliwością uzyskania dofinansowania z Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim, tarnobrzeskim, przemyskim, stalowowolskim.
 
                                                              POSD Rzeszów
                                                              Tel.17 8500678
                                                 NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
 
Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima.
 
 
                                                   17-18-19 września
Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima.
 
 
                                                   16-17-18 październik
Techniki sprzedaży.
 
                                                  13-14 września 2018 roku
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem zewnętrznych  źródeł finansowania ich działalności.
 
                                                      9- sierpnia
MS Excel podstawowy.    
 
                                         Termin do uzgodnienia
Grafika komputerowa –Corel Draw.
 
                                        Termin do uzgodnienia
MS Excel- średnio zaawansowany.
 
                                        Termin do uzgodnienia
Comarch ERP Optima-księga podatkowa.Podstawa pracy z modułem.
 
                                        Termin do uzgodnienia
Comarch ERP Optima-Płace i kadry.
 
                                         Termin do uzgodnienia
Profesjonalne projektowanie graficzne w Adobe Photoshop.
 
                                             Termin do uzgodnienia
Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 
                                             Termin do uzgodnienia
Zmiany CIT i PIT w 2017/2018r. omówienie wybranej problematyki w podatkach dochodowych.
 
                                             Termin do uzgodnienia
Negocjacje handlowe.
 
                                             Termin do uzgodnienia
Księgowość w systemie Comarch ERP Optima - Księga Handlowa - Rozliczenia z kontrahentami i urzędami.
 
                                             Termin do uzgodnienia
Praca w systemie Comarch ERP Optima - Szybki start z programem.
 
                                             Termin do uzgodnienia
RODO-zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.
 
           
                                               Termin do uzgodnienia
Projektowanie stron www
 
                                               Termin do uzgodnienia


 PODKARPACKI OŚRODEK SZKOLENIOWO – DORADCZY SP. Z O.O.
ul. Rejtana 53; 35-326 Rzeszów serdecznie zaprasza na szkolenia w czerwcu z możliwością dofinansowania z Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim, tarnobrzeskim, przemyskim.
 
POSD Rzeszów
Tel.17 8500678
RODO -krok po kroku -zmiany w prawie o ochronie danych osobowych dla podmiotów przetwarzających i administratorów danych
 
25 czerwca 2018 roku
,,Techniki sprzedaży”
 
14-15 czerwca 2018 roku
Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima
 
26-27-28 czerwca 2018 roku
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem zewnętrznych  źródeł finansowania ich działalności
 
21-22 czerwca 2018
Grafika komputerowa –Corel Draw
 
Termin do uzgodnienia
MS Excel- średnio zaawansowany
 
Termin do uzgodnienia
Comarch ERP Optima-księga podatkowa. Podstawa pracy z modułem
 
Termin do uzgodnienia
Comarch ERP Optima-Płace i kadry
 
Termin do uzgodnienia
Profesjonalne projektowanie graficzne w Adobe Photoshop
 
Termin do uzgodnieniaPodkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia w maju:

 

RODO-zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

  
24 maj 2018
 
500,00 zł
Program szkolenia RODO
 
1.Wstęp- zastosowanie nowego Rozporządzenia UE.
 • Bezpośrednie stosowanie i bezpośredni skutek ogólnego Rozoprządzenia.
 • Zakres stosowania rozporzadzenia(materialny i terytorialny)
 • Niezalezny organ nadzorczy
2.Podstawowe pojęcia i zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.
 • Nowa definicja,,danych osobowych''
 • Administrator danych,współadministratorzy,podmiot przetwarzający.
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych(zgodność z prawem, rzetelność,przejrzystość celu,minimalizacji danych,prawidłowośći,ograniczenie przechowywania,integralność i poufność,rozliczalność).
3.Obowiązek zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych-podstawy prawne przetwarzania danych (w tym zasady zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie na podst.umowy itp.).
4.Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą.
 • Prawo dostepu do danych
 • Prawo sprostowania danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo sprzeciwu.
5.Nowe zasady wykonywania obowiązków informacyjnych(formułowanie klauzul informacyjnych,nowa treść klauzul,nowe zasady sporządzania).
6.Nowe zasady zabezpieczania przetwarzania danych osobowych.
 • Zmiana dokumentacji przetwarzania danych osobowych(rejestr czynności przetwarzania,procedury itp.)
 • Obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych.
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych.
 • Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowanie  oraz domyślna ochrona danych.
7.Inspektor Ochrony Danych- pozycja,zadania,odpowiedzialność i organizacja pracy IOD.
 • Wyznaczanie IOD;w jakich przypadkach istnieje obowiązek wyznaczania IOD.
 • Wymagania dotyczące IOD.
 • Zadania IOD-status,umocowanie,podległość.
 • Podstawy zatrudnienia i outsourcing IOD.
8.Outsourcing przetwarzania danych osobowych.
 • Konstrukcja umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Warunki i zasady podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Odpowiedzialność przetwarzającego i dalszych przetwarzających
9.Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych(w tym kary finansowe,odpowiedzialność cywilna)
10.Jak dostosować się do zmian przepisów-praktyczne schematy i procedury działań dostosowawczych

 

Techniki sprzedaży

 
10-11 maj 2018
 
739,00 zł

Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima

 
16-18 maj 2018
 
789,00 zł

Grafika komputerowa -Corel Draw

16h
Termin do uzgodnienia
499,00 zł

MS Excel- średnio zaawansowany

16h
Termin do uzgodnienia
329,00 zł
Comarch ERO Optima- księga podatkowa. Podstawa pracy z modułem
8h
Termin do uzgodnienia
375,00 zł
Comarch ERP Optima-Płace i Kadry
 
8h
Termin do uzgodnienia
375,00 zł
ComarchERP Optima,księgowośc-rozliczanie w module kasa, bank. Rozrachunki na kontach księgowych.
8h
Termin do uzgodnienia
 
 
375,00 zł
Księgowość w systemie Comarch ERP Optima-Księga handlowa. Rozliczenia z kontrahentami i urzędami.
8h
Termin do uzgodnienia
 
375,00 zł
Comarch ERP Optima-Płace i kadry, rozliczanie czasu pracy, dodatków oraz nieobecności
8h
Termin do uzgodnienia
 
 
375,00 zł
Comarch ERP Optima — Ewidencja pracowników oraz rozliczanie z ZUS i US
8h
Termin do uzgodnienia
 
 
375,00 zł
Comarch ERP Optima-Jednolity plik kontrolny
 8h
Termin do uzgodnienia
 
 
375,00 zł

Zarzadzanie projektami w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności

 
 
17-18 maj 2018
 
 
 
549,00 zł
Profesjonalne projektowanie graficzne w Adobe Photoshop Termin do uzgodnienia  
739,00 zł
     

                                          
 
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia w kwietniu:
 
nazwa szkolenia termin
RODO -krok po kroku -zmiany w prawie o ochronie danych osobowych dla podmiotów przetwarzających i administratorów danych. 5 kwietnia 2018 roku
,,Techniki sprzedaży”. 12-13 kwietnia 2018 roku
Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima. 16-17-18 kwietnia 2018 roku
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem zewnętrznych  źródeł finansowania ich działalności. 26-27 kwietnia 2018
Grafika komputerowa –Corel Draw. Termin do uzgodnienia
MS Excel- średnio zaawansowany. Termin do uzgodnienia
Comarch ERP Optima-księga podatkowa. Podstawa pracy z modułem. Termin do uzgodnienia
Comarch ERP Optima-Płace i kadry.  Termin do uzgodnienia
Profesjonalne projektowanie graficzne w Adobe Photoshop. Termin do uzgodnienia
 
Nazwa szkolenia
 
Termin Cena
Comarch ERP Optima - Międzynarodowy obrót gospodarczy. 01.03 - 01.03.2018 375 zł
Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima
 
05.03-07.03. 2018 789 zł
Comarch ERP Optima - Księgowość - Rozliczanie w module Kasa/Bank - Rozrachunki na kontach księgowych. 08.03 - 08.03.2018 375 zł
Comarch ERP Optima - Księga Podatkowa- Podstawa pracy z modułem. 12.03. - 12.03.2018 375 zł
Comarch ERP Optima - Płace w praktyce. 14.03 - 14.03.2018 375 zł
Comarch ERP Optima Płace i Kadry - Ewidencja pracowników oraz rozliczenie z ZUS i US.  
16.03 - 16.03.2018
375 zł
Comarch ERP Optima - Jednolity Plik Kontrolny. 19.03 - 19.03.2018 375 zł
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem zewnętrznych   źródeł finansowania ich działalności.
 
26.03 - 27.03.2018 350  zł 
„RODO krok po kroku - zmiany w prawie o ochronie danych osobowych dla podmiotów przetwarzających i administratorów danych” 05.04.2018 549 zł 
     
*Cena obejmuje (cały proces szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, ciepły posiłek i serwis kawowy)
 
Miejsce szkolenia:
POSD Sp. z o.o. , 35 – 326 Rzeszów, ul. Rejtana 53
 
Szczegóły oferty na stronie www.posd.pl
 
 
                                           
 
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia:
 
 
Nazwa szkolenia
 
Termin Cena
 
„Prowadzenie księgowości w systemie Comarch OPTIMA ”
 
 
10-11-12 pazdziernik 2017
 
 
789 zł brutto za 1 osobę z firmy
689 zł brutto za 2 osobę z tej samej firmy
629 zł brutto za 3 i kolejną osobę z tej samej firmy
 
„Grafika komputerowa Corel Draw”
 
 
 
 
     23-24 pazdziernik
                 2017
 
 
499 zł brutto
 
MS-Excel średnio
zaawansowany”
 
 
 
 
       30-31 pazdziernik
                  2017
 
 
329 zł brutto
     
*Cena obejmuje (cały proces szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, ciepły posiłek i serwis kawowy)
 
Miejsce szkolenia:
POSD Sp. z o.o. , 35 – 326 Rzeszów, ul. Rejtana 53
 
Szczegóły oferty na stronie www.posd.pl
 
 
14.03. - 14.03.2018
Dodano 2017-06-22 12:35:40 przez POSD Podkarpacji Osrodek Szkoleniowo Doradczy
Dodano 2017-03-20 14:05:17 przez POSD Podkarpacji Osrodek Szkoleniowo Doradczy
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy zaprasza na szkolenia:
 
              Nazwa szkolenia            Termin         Cena
Obsługa trudnego klienta 5-6 kwiecień 2017r. 535 zł brutto
Design Thinking drogą do innowacji 6 kwiecień 2017r 590 zł brutto
Ochrona danych osobowych 7 kwiecień 2017r 399 zł brutto
Techniki sprzedaży 10-11 kwiecień 2017r. 535 zł brutto
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook-poziom średniozaawansowany 11-13-14 kwiecień 2017r.  590 zł brutto
 
Corel Draw 24-25-27 kwiecień 2017r. 678 zł brutto
Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP OPTIMA 9-10-11 maj 2017r. 789 zł brutto za 1 osobę z firmy
689 zł brutto za 2 osobę z tej samej firmy
629 zł brutto za 3 i kolejną osobę z tej samej firmy
 
MS Excel-średniozaawansowany 11-12 maj 2017r. 329zł brutto
Księgowość w spółkach
            112godzin                  
Maj-Lipiec 2017r. weekandy 2000 zł *przy grupie 10 osobowej
Miejsce szkolenia: POSD Sp. z o.o. , 35 – 326 Rzeszów, ul. Rejtana 53
Szczegóły oferty na stronie www.posd.pl
 
 
  Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2017-03-17 12:25:07 przez POSD Podkarpacji Osrodek Szkoleniowo Doradczy
Design Thinking drogą do innowacji Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2017-01-30 10:48:48 przez POSD Podkarpacji Osrodek Szkoleniowo Doradczy
Szkolenia dofinansowane z KFS 2017. Wsparcie szkolenia pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Polbi - Warszawa.Nabór wniosków 2017
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]