Pomoc dla rolników

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 


Działanie 1.6 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

 

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Instytucja wdrażająca:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Cel: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, uwarunkowana wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawa warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów.

 

Zakres działania:

 

Pomoc może być przyznana na projekty dotyczące przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych z wyłączeniem produktów rybnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym – stanowi to linię demarkacyjną z programami współfinansowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej i funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.
Pomoc udzielana jest na realizację projektów związanych z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Wsparcie dotyczy inwestycji, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw, warunków ochrony środowiska, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw, dostosowanie do nowowprowadzonych norm wspólnotowych.

 

Rodzaj, wielkość przedsiębiorstwa beneficjenta:

 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

• posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
• działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo62 lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln €.

W ramach działania wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa:
• mleka (z wyjątkiem produkcji masła),
• mięsa, owoców i warzyw zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu),
• ziemniaków,
• jaj,
• miodu,
• lnu i konopi,
• roślin oleistych,
• przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne,
• usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Pomocą finansową objęte są projekty dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, zboża oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

 


Poziom wsparcia


1. 25% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, realizowanej przez przedsiębiorcę, który nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą;
2. 40% kosztów inwestycji dla małych lub średnich przedsiębiorstw;
3. 50% kosztów inwestycji realizowanej przez małe lub średnie przedsiębiorstwo gdy spełnia następujące warunki:
• zaopatruje się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw lub
• jest zarejestrowany jako grupa producentów rolnych lub ich związek, lub wstępnie uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub,
• realizuje projekt dotyczący przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne

 


Forma płatności:
RefundacjaDziałanie 3.1 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

 

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Instytucja wdrażająca:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 


Cel: Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

 

Zakres działania:

 

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Beneficjenci:
rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

 

Poziom wsparcia: do 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Maksymalna wartość projektu:

 

Pomoc dla jednego beneficjenta nie może nie może przekroczyć 100 tys. PLN.

 


Działanie 3.2 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

 

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Instytucja wdrażająca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Cel:

 

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

 

Zakres działania:

 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Beneficjenci: Osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność jako mikroprzedsiębiorstwo które zatrudnia poniżej 10 osób, i którego obrót nie przekracza równowartości w zł 2 mln €.

 

Maksymalna wartość projektu:

 

Pomoc dla jednego beneficjenta nie może nie może przekroczyć 300 tys. PLN.

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
1) 100 000 zł (25 616,1 €) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy;
2) 200 000 zł (51 232,1 €) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy;
3) 300 000 zł (76 848,2 €) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie min. 5 miejsc pracy.

 

Poziom wsparcia: do 50% kosztów kwalifikowanych.

 


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

 POSD Sp. z o.o. (017) 8500678


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]