Doradztwo
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o. specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł międzynarodowych i krajowych dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorstw oraz instytucji użyteczności publicznej. Dysponujemy odpowiednim potencjałem do wsparcia działań Klientów w zakresie aplikowania o dofinansowanie projektów.
Ośrodek świadczy usługi doradcze już od 2006r. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 

Dbamy o najwyższy poziom świadczonych przez nas usług, dlatego oferujemy kompleksową pomoc Klientom przy:
 • identyfikacji potrzeb,
 • opracowaniu koncepcji projektu,
 • przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (Studium Wykonalności oraz inne załączniki do wniosku o dofinansowanie),
 • pomocy podczas realizacji projektu,
 • aż do końcowego  rozliczenia przedsięwzięcia.
 
Kontakt:
POSD Sp. z o.o.
tel. 17 85 00 678
email: sekretariat@posd.pl
 
 

 
Zapraszamy do współpracy. 
Miło nam będzie powiększyć grono Klientów o Państwa instytucję...

Doświadczenie
Nasze doświadczenie :
 
W okresach programowania 2007 – 2013 oraz 2014 - 2020 przygotowywaliśmy dokumentację aplikacyjną w zakresie następujących Programów:
 
PERSPEKTYWA FINANSOWA: 2014-2020:
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 20014-2020
 • Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typy projektów: Rozwój MŚP, oraz TIK
 • Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
 • Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
 • Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa
 • Działanie 6.2 Działanie - 6.2 infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie - 6.2.1 infrastruktura ochrony zdrowia
 • Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola
 • Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne
 • Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
 
 
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
 • Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
 • Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP - I Etap
 • Działanie 1.4  Wzór na konkurencję ETAP I oraz ETAP II
 
 • Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 2014-2020
 • Działanie: 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu II: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
 • 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego
 
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  2014-2020
 • Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
 • Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych  - Go to Brand
 
PERSPEKTYWA FINANSOWA: 2007-2013:
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
  • Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne,
  • Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne
  • Oś priorytetowa 3 Społeczeństwo informacyjne
  • Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
  • Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom
  • Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat, B – System oświaty
  • Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
  • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
  • Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
  • Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,
  • Poddziałanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych,
 
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  • Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Dokumenty strategiczne
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o. zajmuje się opracowywaniem różnego rodzaju dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, takich jak:
 • Strategia Rozwoju
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • Studium Wykonalności
 • Plan Odnowy Miejscowości
 • Program Rewitalizacji
 
Wieloletnie doświadczenie zaowocowało wykonaniem wielu profesjonalnych opracowań.
W ostatnim okresie opracowano m.in:
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2015-2025
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2014-2020
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Narol na lata 2015-2025
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boguchwała na lata 2016-2025
 • Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Wielkie Oczy na lata 2016-2025
 
Zapraszamy do współpracy.
 

Kontakt:
Bożena Basaj
Tel. 17 85 00 678, kom. 503 129 155
Email: bozena.basaj@posd.pl


 

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]