Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017
2017-01-30 10:48:48

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracodawcę lub pracowników z inicjatywy lub za zgoda pracodawcy.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycje firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od 21.02.2017 do 23.02.2017.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w 2017 roku:

Priorytet 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

Priorytet 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym Powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu I pracodawca powinien posiadać wiodący kod PKD w ww. sektorach.
 
Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w 2017 roku:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne(Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

W przypadku priorytetu II dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie  podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie Rzeszowskim i Województwie Podkarpackim stanowi badanie: „Barometr zawodów 2017"

Jakie działania mogą być sfinansowane ze środków KFS?
  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.
Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą, niezatrudniająca żadnego pracownika.

Wysokość dofinansowania

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
  do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

  do 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Pracodawca planujący skorzystać z środków KFS składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego zawierający m.in:
 

  KFS 2017 - ZDOBĄDŹ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W SWOJEJ FIRMIE !

 Znalezione obrazy dla zapytania krajowy fundusz szkoleniowy

  JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS W 2017 ROKU
  1. Wybierz szkolenie z oferty Podkarpackiego Ośrodka Szkoleniowo-Doradczego Sp.z o.o.

  2. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu  Pracy.

  3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.

  4. Zapraszamy na szkolenie.

  GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Wniosek składa się w PUP-u właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

Czytano: 569 razy
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]