Harmonogram wsparcia IV nabór (dodatkowy) – staże zawodowe
Harmonogram wsparcia IV nabór (dodatkowy) – staże zawodowe
 
 
Projekt Gotowi na zmiany! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Poniżej przedstawiamy harmonogram wsparcia dla IV naboru - Zadanie 4 STAŻE ZAWODOWE

Harmonogram spotkań w ramach IV naboru (dodatkowego)- Poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo pracy
Harmonogram spotkań w ramach IV naboru - Poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo pracy


Projekt Gotowi na zmiany! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Indywidualne spotkania w ramach Zadania Poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo pracy

Harmonogram spotkań w ramach IV naboru (dodatkowego) - Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości osób młodych


Projekt Gotowi na zmiany! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
IDENTYFIKACJA POTRZEB I DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI OSÓB MŁODYCH - Indywidualny Plan Działania dla Uczestników/Uczestniczek projektu w ramach IV naboru (dodatkowego).

Harmonogram wsparcia III nabór – staże zawodoweProjekt Gotowi na zmiany! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 

Poniżej przedstawiamy harmonogram wsparcia dla III naboru - Zadanie 4 STAŻE ZAWODOWE
 

Harmonogram wsparcia – szkolenia zawodowe

 
Projekt Gotowi na zmiany! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Poniżej przedstawiamy harmonogram wsparcia dla III naboru
Zadanie 3 KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE - szkolenia zawodowe

Harmonogram spotkań w ramach III naboru - Poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo pracy


Projekt Gotowi na zmiany! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Indywidualne spotkania w ramach Zadania Poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo pracy

Harmonogram spotkań - Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości osób młodych
 


Projekt Gotowi na zmiany! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Harmonogram spotkań w ramach zadania 1:
IDENTYFIKACJA POTRZEB I DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI OSÓB MŁODYCH - Indywidualny Plan Działania dla Uczestników/Uczestniczek projektu w ramach III naboru w ramach.

Wydłużamy termin rekrutacji do projektu Gotowi na zmiany!


Projekt Gotowi na zmiany!  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu Gotowi na zmiany! potrwa do dnia 24.03.2022 r. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU GOTOWI NA ZMIANY! W RAMACH III NABORU 
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. ogłasza III nabór do projektu Gotowi na zmiany!  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Termin naboru: 01.03.2022 r. – 14.03.2022 r.
 
Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru województwa podkarpackiego (osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują, w tym uczą się, na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby młode w wieku 15-29 lat
  • osoby z kategorii NEET, w tym osoby z niepełnosprawnościami i/lub
  • imigranci i/lub
  • reemigranci i/lub
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych
 
Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby zaliczone do grupy docelowej w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie do biura projektu przez Kandydata/Kandydatkę: 
  • Formularza rekrutacyjnego na obowiązującym wzorze (załącznik nr 1 do Regulaminu)
  • Załączników do formularza rekrutacyjnego tj: Załącznik numer 1 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej
  • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o statusie osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo – US-7 wzór wniosku o wydanie zaświadczenia
 

Dostarczenie osobiście w wyznaczonym terminie dla danej tury naboru w/w dokumentów do Biura Projektu (w godz. od 08:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku) lub przesłanie ich pocztą bądź kurierem na adres Biura Projektu Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. ul. T. Rejtana 53, 35-326 Rzeszów - decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu. Dopuszcza się przesłanie dokumentów rekrutacyjnych w wersji elektronicznej w formie skanu, tj. dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie przez Kandydata/Kandydatkę, zeskanowane i przesłane mailem na adres projekt@posd.pl pod warunkiem dostarczenia (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej) oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do 3 dni roboczych po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się 
z warunkami udziału zapisanymi w  REGULAMININIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE „GOTOWI NA ZMIANY!”


Biuro projektu:
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.,
ul. T. Rejtana 53, 35-326 Rzeszów,
tel. 531 098 351
tel. 531 106 281 
tel. 17 78 01 627
email: projekt@posd.pl
 

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]