Projekt unijnyProjekt pn. „Nowe kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie”  realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o.  w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak
 
Priorytet: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
 
Wartość projektu: 658 800,00 PLN

Dofinansowanie:  591 920,00 PLN

w tym wartość dofinansowania projektu z UE: 559 980,00 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 85 Uczestników Projektu pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do dnia 28.06.2019. 

Projekt skierowany jest do 170 Uczestników Projektu (100K,70M), grup defaworyzowanych, wykazujących największą lukę kompetencyjną, w tym 57 os. o niskich kwalifikacjach (33K,24M) i 45 osób 50+ (27K,18M)

Główne rezultaty:
1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 85 osób  (50 K, 35 M) 


W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE szkolenia i kursy zawodowe:
 • Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD (80h) - 4 grupy x 10 os.
 • Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional (80h) - 4 grupy x 10 os.
 • Kurs księgowości - poziom podstawowy (120h) - 3 grupy x 10 os.
 • Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Płatnik, Symfonia i Optima (120h) - 3 grupy x 10 os.
 • Specjalista ds. zamówień publicznych (120h) - 2 grupy x 10 os.
 • Zarządzanie projektami z egzaminem Prince 2 Foundation (80h) - 1 grupa x 10 os.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy:
 • osoby dorosłe (bezrobotne, pracujące, uczące się)
 • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego
 • zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych

W szczególności zapraszamy osoby:
 • o niskich kwalifikacjach
 • i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej


Biuro Projektu:
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy Sp. z o.o.
ul. Rejtana 53, 35-326 Rzeszów, IV piętro
tel. 17 7801627
www.posd.pl, email: projekt@posd.pl

 

Rekrutacja
Rekrutacja do projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie”.


Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły, oddzielnie dla każdej z grup.

Terminy rekrutacji do poszczególnych grup będą każdorazowo zamieszczane na stronie Beneficjenta projektu oraz będą dostępne w Biurze Projektu.

 
 • Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD (80h)
  I tura rekrutacji – 2 grupy: od 4 października 2018r. do 18 października 2018r.
  II tura rekrutacji – 2 grupy: od 3 stycznia 2019r. do 17 stycznia 2019r.
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
 • Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional (80h)
  I tura rekrutacji – 2 grupy: od 22 października 2018r. do 5 listopada 2018r.
  II tura rekrutacji – 2 grupy: od 1 lutego 2019r. do 15 lutego 2019r.
   Wydłużenie rekrutacji do 28 lutego 2019r.
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
 • Kurs księgowości - poziom podstawowy (120h)
  rekrutacja – 3 grupy: od 15 listopada 2018r. do 29 listopada 2018r.
  Wydłużenie rekrutacji do 7 grudnia 2018r.
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
 • Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Płatnik, Symfonia i Optima (120h)
  rekrutacja – 3 grupy: od 30 listopada 2018r. do 14 grudnia 2018r.
  ​REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
 • Specjalista ds. zamówień publicznych (120h)
  rekrutacja – 2 grupy: od 21 listopada 2018r. do 5 grudnia 2018r.
  Wydłużenie rekrutacji do 12 grudnia 2018r.
  ​REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
 • Zarządzanie projektami z egzaminem Prince 2 Foundation (80h)
  rekrutacja – 1 grupa: od 2 stycznia 2019r. do 16 stycznia 2019r.
  ​REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
 

Do udziału w projekcie zapraszamy:
 • osoby dorosłe (bezrobotne, pracujące, uczące się)
 • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego
 • zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych

Kryteria punktowane (kryteria dodatkowe premiujące) w procesie rekrutacji:
 1. osoby starsze tj. osoby w wieku 50 lat i więcej - weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego - 4 pkt.
 2. osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie na poziomie do ISCED 3 -weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego - 4pkt
 3. mężczyźni - weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego - 1 pkt.
 4. osoby z terenów wiejskich - weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego - 1 pkt.
 5. osoby o niskich dochodach - weryfikacja na podstawie oświadczenia (zał. nr 2) – 1 pkt.
 

Aby wziąć udział w projekcie należy:
 • Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy – załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu
 • Wypełnić Oświadczenie o niskich dochodach – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (jeżeli dotyczy)
 • Rozwiązać test wiedzy nt. znajomości podstaw obsługi komputera – załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu


W terminie naboru na dany kurs/grupę należy złożyć dokumenty w Biurze Projektu osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej projekt@posd.pl .

Formularze złożone na kurs, na który nie ogłoszono rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy możliwość wydłużenia terminu rekrutacji.
 
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Biuro Projektu:
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy Sp. z o.o.
ul. Rejtana 53, 35-326 Rzeszów, IV piętro
tel. 17 7801627
www.posd.pl, email: projekt@posd.pl
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/POSD/RPOWP/WE/2019


Szanowni Państwo,
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o. realizujący wraz z Partnerem EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak projekt pn. „Nowe kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych zaprasza  Państwa do złożenia oferty w postępowaniu Nr 3/POSD/RPOWP/WE/2019 dotyczącym wyboru Wykonawców do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]